08/01/2024 11:08:50

Hợp đồng phá dỡ nhà cũ là một phần quan trọng đối với những người đang tìm kiếm đơn vị thực hiện công việc này. Việc lập hợp đồng giữa chủ nhà và đơn vị thi công giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện dự án. Dưới đây là những điểm cần chú ý khi lập hợp đồng thi công phá dỡ nhà:

Những điều cần chú ý về hợp đồng phá dỡ nhà

Lưu ý về hợp đồng phá dỡ nhà

Lưu ý về hợp đồng phá dỡ nhà

Thông Tin Chính Xác của Cả Hai Bên

Trong hợp đồng, thông tin của cả hai bên, đặc biệt là đơn vị thi công và chủ nhà, cần được điền đầy đủ và chính xác. Đối với doanh nghiệp, điều này bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, mã số thuế, và thông tin về người đại diện theo pháp luật. Đối với cá nhân, cần nêu rõ họ tên, địa chỉ nguyên quán, số CMND (ngày cấp, nơi cấp), và số điện thoại cá nhân.

Các Căn Cứ Bộ Luật Áp Dụng

Hợp đồng cần thể hiện rõ các căn cứ bộ luật áp dụng trong lĩnh vực phá dỡ nhà. Sự hiểu biết về các quy định pháp luật giúp tránh những hiểu lầm và tranh chấp sau này. Cần chú ý đến việc cập nhật các thông tin và quy định mới nhất của pháp luật.

Nội Dung Cụ Thể về Công Việc

Hợp đồng nên mô tả cụ thể về công việc được giao khoán giữa hai bên. Điều này bao gồm mô tả chi tiết về công việc phá dỡ nhà cũ, diện tích cụ thể của công trình, và trách nhiệm vận chuyển phế thải đến nơi quy định. Giá trị hợp đồng nên được xác định rõ ràng và trọn gói để tránh những tranh cãi không mong muốn.

Trách Nhiệm Của Mỗi Bên

Phần này đặc biệt quan trọng để tránh rủi ro và tranh chấp. Cần xác định rõ trách nhiệm của cả chủ nhà và đơn vị thi công trong quá trình thi công. Đặc biệt, việc đảm bảo an toàn lao động là một phần không thể thiếu và cần được đề cập đến một cách chi tiết.

Lập hợp đồng thi công phá dỡ nhà cũ cần sự chặt chẽ và chi tiết, giúp đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên và tạo ra một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

Xem thêm: Phá dỡ nhà có cần xin phép hay không?

Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà chuẩn xác nhất 2024

Hợp đồng phá dỡ nhà chuẩn xác nhất

Hợp đồng phá dỡ nhà chuẩn xác nhất

Dưới đây là mẫu Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà và đào móng chuẩn nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———–***———-

HỢP ĐỒNG PHÁ DỠ NHÀ Ở

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20…….

Tại số nhà:……đường ………, phường…….……, quận……, tỉnh/tp……….Hai bên gồm có:

BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ Ở (gọi tắt là Bên A)

Ông/bà: ……………………….……………………………………………….

Số CMND: ……………………….Cấp ngày…/…/…… Tại : Công an …..

Địa chỉ: …………………..…..………………………………………………..

Điện thoại: …………………..……………………………………………….

BÊN NHẬN DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ Ở (gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………..……………

Địa chỉ: số nhà …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………..

Chứng chỉ hành nghề (hoặc Giấy Chứng nhận ĐKKD, nếu là Công ty) ……

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ………………………………

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận việc phá dỡ tạo mặt bằng cho công trình nhà ở tại địa chỉ ……………….………………  với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc, Tiến độ phá dỡ, Trị giá hợp đồng

  1. Nội dung công việc: Sau khi hai bên đã thẩm định công trình xây dựng, Bên B đồng ý nhận phá dỡ công trình trên với các hạng mục công việc cụ thể như sau:

+ Phá dỡ phần nhà ở, bao gồm :

– Tổng diện tích cần phá dỡ: …………….…….. m2

+ Phá dỡ phần công trình phụ, bao gồm:

– Nhà bếp:…………………………………..

– Nhà tắm:…………………………………..

– Chuồng trại chăn nuôi (nếu có):…………..

+ Các phần việc khác (nếu có) như: chống đỡ, che chắn đảm bảo an toàn cho nhà liền kề, chuyển đất khi đào móng………. Được hai bên thỏa thuận như sau:…………………

  1. Tiến độ thi công.:

– Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày …/ ……. /20…….

– Thời gian hoàn thiện việc phá dỡ công trình và bàn giao mặt bằng để Bên A xây dựng vào ngày …/ …/ 20…., nếu chậm sẽ phạt 5 % giá trị hợp đồng.

  1. Trị giá hợp đồng: Bên A khoán gọn tiền công cho bên B trong việc phá dỡ các công trình trên đất, Trị giá hợp đồng được xác định như sau:

Thanh toán theo diện tích …….m2 phá dỡ .

Tổng giá trị thanh toán sau khi nghiệm thu là: …………000.000 VNĐ (…..triệu đồng Việt Nam)

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

  1. Trách nhiệm của Bên A:

– Cung cấp địa điểm tập kết vật tư sau khi phá dỡ công trình;

– Cử người trực tiếp giám sát việc phá dỡ công trình nhằm đảm bảo về tiến độ, biện pháp kỹ thuật, khối lượng thi công, bàn giao vật liệu phá dỡ;

– Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình phá dỡ nếu việc phá dỡ cần phải làm các thủ tục xin phép chính quyền địa phương;

– Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc thất thoát vật tư.

        2. Trách nhiệm của Bên B

– Cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động phá dỡ công trình (cốp pha lát, xà gỗ, cột chống…. theo đúng yêu cầu kỹ thuật về thời gian và số lượng (chi phí thuộc về bên B );

– Cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của hoạt động phá dỡ, luôn luôn đảm bảo từ 5 đến 6 thợ chính và 1 đến 2 thợ phụ trở lên để thực hiện hoạt động phá dỡ trong ngày;

– Việc phá dỡ phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, thất thoát thì Bên B chịu trách nhiệm và phải bồi thường theo quy định pháp luật;

– Việc lập tiến độ phá dỡ, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được phá dỡ tiếp;

– Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

– Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư, an ninh, khai báo tạm trú;

Điều 3: Thanh toán

– Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu:

Thanh toán đợt 1: Thanh toán tạm ứng thực hiện hợp đồng số tiền là: …000.000 VNĐ (Bằng chữ : ………..triệu đồng) tương đương với 20% giá trị hợp đồng;

Thanh toán đợt 2:  Số tiền tiền còn lại sẽ được bên A thanh toán sau 20 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình đã được phá dỡ, tương đương với 20% giá trị hợp đồng;

Điều 4: Cam kết

– Trong quá trình phá dỡ thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc – Việc thỏa thuận phải được lập thành biên bản;

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức, công cụ phương tiện trang bị cho hoạt động phá dỡ công trình như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán phần diện tích đã được phá dỡ theo biên bản nghiệm thu giữa hai bên. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng;

– Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành;

– Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là toàn bộ những thông tin về mẫu hợp đồng phá dỡ nhà ở cũng những điều cần lưu ý khi phá dỡ nhà cũ. Nếu bạn đang có ý định cải tạo ngôi nhà nhưng chưa tìm được đơn vị thi công sửa nhà trọn gói uy tín, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 086.818.1068 để được tư vấn chi tiết nhất!

Xuân Đức Architect – 1 kỹ sư xây dựng với đam mê thiết kế kiến trúc ngôi nhà, đã triển khai nhiều dự án Sửa nhà trọn gói, xây nhà trọn gói, hoàn thiện biệt thự cho DG Home